ENERGETICKÁ STUDIE, ENERGETICKÝ AUDIT/POSUDEK

 

ZPĚT NA STRÁNKU ENERGETICKÝ AUDIT      

ZPĚT NA STRÁNKU ENERGETICKÝ POSUDEK

VI. ENERGETICKÁ STUDIE, ENERGETICKÝ AUDIT / POSUDEK 

Hodnocení energetického pospodářství objektu a budov

Enenergetický audit (EA), Energetický posudek (EP) 

 Energetický Audit (EA) slouží ke zhodnocení stávajícího stavu a definování následných variant opatření k realizaci energetických úspor, a to jak z hlediska energetického, tak i ekonomického a taktéž environmentálního (vliv úspor energie na životní prostředí).

Energetický posudek (EP) je metoda energetického hodnocení, která slouží ke zhodnocení přínosu navrženého opatření v rámci energetického hospodářství. Účelem energetického posudku je zhodnocení konkrétního navrženého opatření na základě zpracované projektové dokumentace, nebo zhodnocení přínosu opatření po již provedené realizaci.

Specifický příkladem Energetického posudku je jeho uplatnění v procesu územního a stavebního řízení podle Stavebního zákona. Jedná se o následující případy:

  • Odpojování odběratelů tepla od Systému centrálního zásobování.
  • Volba nového zdroje tepla v případě výstavby nové budovy, resp. větší změny dokončené budovy. 
  • Povinnosti u nových staveb nebo změnách dokončených staveb podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší,

Při hodnocení energetického hospodářství objektu a budov se vyhází z projektové dokumentace původního a navrhovaného stavu.

Hlavním nástrojem pro rozhodování je energetický posudek zpracovaný oprávněnou osobou - energetickým specialistou - podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění.

 

 

 

VI.A CENÍK - ENERGETICKÝ AUDIT 2021

 dle vyhl. č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu, v platném znění

 

Energetický Audit - EA     
EVP
≤1.000m2
EVP
≤2.000m2
EVP
≤3.000m2
EVP
>3.000m2
6.A.1 - Bytový dům, dle stupně náročnosti [Kč]
≥ 22.000
≥ 26.000 
≥ 30.000 
dohodou
6.A.2 - Administrativní budova, dle stupně náročnosti [Kč]
≥ 26.000
≥ 32.000 
≥ 38.000 
dohodou
6.A.3 - Budova pro obchod. účely, dle stupně náročnosti [Kč]
≥ 30.000
≥ 36.000 
≥ 42.000 
dohodou
6.A.4 - Budova pro výrobu, dle stupně náročnosti [Kč]
≥ 36.000
≥ 42.000 
≥ 48.000 
dohodou
         
6.A.5 - Sleva za opakovaný přepočet EA (10-30 % z NC) [Kč] dohodou dohodou dohodou dohodou

 

 

VI.B CENÍK - ENERGETICKÝ POSUDEK 2021

Dle vyhl. č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku, v platném znění.

 

Energetický posudek - EP 
EVP
≤1.000m2
EVP
≤2.000m2
EVP
≤3.000m2
EVP
>3.000m2
6.B.1 - EP dle § 9a, odst. 1 písm. d), e) zák. č. 406/2000 Sb. [Kč] 
 ≥ 38.000   ≥ 44.000  ≥ 50.000 dohodou
6.B.2 - EP pro OP ŽP, SFŽP, dle stupně náročnosti [Kč]  ≥ 28.000  ≥ 34.000  ≥ 40.000 dohodou
6.B.3 - EP pro OP TAK, dle stupně náročnosti [Kč]  ≥ 40.000   ≥ 46.000  ≥ 52.000 dohodou

 

VI.C CENÍK:

- ENERGETICKÝ POSUDEK (EP) PRO MODERNIZAČNÍ FOND

- EP PRO OPERAČNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

Odborným posudkem dle § 4, odst. 3, zákona č. 388/1991 Sb. o Fondu, ve znění pozdějších předpisů je Energetický posudek dle vyhl. č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, v platném znění.

 

 

Odborný posudek dle § 4, odst. 3, zákona č. 388/1991 Sb. o Fondu, Energetický posudek  dle  vyhl. č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku, ENERGETICKÉ POSOUZENÍ (EPO), 
 FVE 
    ≤30kWp       
FVE
    ≤50kWp      
FVE
    ≤100kWp     
FVE 
    >100kWp     
6.C.1 - Výzva SFŽP 
≥ 20.000  
 ≥ 25.000  
≥ 30.000
dohodou 
         
6.D.2 - Energetický management (EM) [Kč] 
dohodou 
dohodou 
dohodou 
dohodou 

 

VI.D CENÍK 2023 - STUDIE FVE (SFVE), ENERGETICKÉ POSOUZENÍ (EPO), PODÁNÍ, ADMINISTRACE ŽÁDOSTI (PAŽ)

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA (FVE)

 

Návrhy a posouzení FVE provádíme v software PV*SOL Valentin Software GmbH, který s hodinovým krokem analyzuje roční výrobu el. energie.

Energetické posouzení výrobny FVE dle požadavků
dotačního titulu SFŽP - Modernizační fond a OFŽP
FVE 
 ≤ 30 kWp)* 
FVE  
 ≤ 50 kWp)*
FVE
 ≤ 100 kWp)* 
FVE
 > 100 kWp)* 
6.D.1 - Energetické posouzení FVE, á 1 zakázka (ZK)
≥ 16.000
 ≥ 20.000 
 ≥ 24.000  dohodou 
6.D.1 - Energetické posouzení FVE, á 1 ZK při 3 a více zakázkách      ≥ 8.000  ≥ 10.000   ≥ 12.000  dohodou  
 6.D.2 - Předběžný Návrh FVE 
≥ 15.000
≥ 20.000 
≥ 25.000 
 dohodou 
 6.D.3 - Studie FVE v rozsahu žádosti o dotaci 
≥ 30.000 
≥ 40.000 
≥ 50.000 
 dohodou 
 6.D.4 - Vypracování a podání žádosti o dotaci  
≥ 25.000  
≥ 30.000  
≥ 35.000  
  dohodou  
 6.D.5 - Administrace žádosti o dotaci   ≥ 25.000  ≥ 30.000   ≥ 35.000     dohodou 

 

 VII. CENÍK - ENERGETICKÁ STUDIE - POSOUZENÍ

ENERGETICKÉ STUDIE - posouzení stávajícího stavu, navržení energeticky úsporných opatření pro Rodinný dům (RD), Bytový dům (BD), Administrativní budova (AB), Vzdělávací a Zdravotnické zařízení (VZZ), Obchodní a Průmyslové provozy (OPP)
cena od  (Kč) 
cena do      (Kč)   
    Celkem Kč    
7.1 - o jmen. energ. vztaž. ploše ≤ 500 m2 (RD)
10.000
20.000
dohodou
7.2 - o jmen. energ. vztaž. ploše ≤ 1.500 m2 (BD)
20.000
30.000
dohodou
7.3 - o jmen. energ. vztaž. ploše ≤ 3.000 m2 (BD, AB, VZZ)
30.000
40.000
dohodou
7.4 - o jmen. energ. vztaž. ploše ≤ 4.500 m2 (BD, AB, VZZ, OPP)
40.000
50.000
dohodou
7.5 - o jmen. energ. vztaž. ploše ≤ 6.000 m2 (BD, AB, VZZ, OPP)
50.000
60.000
dohodou
7.6 - o jmen. energ. vztaž. ploše ≤ 7.500 m2 (VZZ, OPP)
60.000
70.000
dohodou
7.7 - o jmen. energ. vztaž. ploše ≤ 9.000 m2 (OPP)
70.000
80.000
dohodou

  Při objednávce většího počtu EP a úplných podkladech poskytujeme množstevní slevu.

 )* Shora uvedené nabídkové ceny jsou ceny konečné (nejsme plátci DPH).