CENÍK - ENERGETICKÉ HODNOCENÍ A PROJEKCE

 

ZPĚT NA STRÁNKU ENERGETICKÝ AUDIT      

ZPĚT NA STRÁNKU ENERGETICKÝ POSUDEK

VI. ENERGETICKÝ AUDIT, POSUDEK 

Hodnocení energetického pospodářství objektu a budov

Enenergetický audit (EA), Energetický posudek (EP) 

 Energetický Audit (EA) slouží ke zhodnocení stávajícího stavu a definování následných variant opatření k realizaci energetických úspor, a to jak z hlediska energetického, tak i ekonomického a taktéž environmentálního (vliv úspor energie na životní prostředí).

Energetický posudek (EP) je metoda energetického hodnocení, která slouží ke zhodnocení přínosu navrženého opatření v rámci energetického hospodářství. Účelem energetického posudku je zhodnocení konkrétního navrženého opatření na základě zpracované projektové dokumentace, nebo zhodnocení přínosu opatření po již provedené realizaci.

Specifický příkladem Energetického posudku je jeho uplatnění v procesu územního a stavebního řízení podle Stavebního zákona. Jedná se o následující případy:

  • Odpojování odběratelů tepla od Systému centrálního zásobování.
  • Volba nového zdroje tepla v případě výstavby nové budovy, resp. větší změny dokončené budovy. 
  • Povinnosti u nových staveb nebo změnách dokončených staveb podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší,

Hlavním nástrojem pro rozhodování je energetický posudek zpracovaný oprávněnou osobou - energetickým specialistou - podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění.

 

 

VI.A CENÍK - ENERGETICKÝ AUDIT 2017

 

Energetický Audit - EA

zákl. cena Kč

od

zákl. cena Kč

do

Celkem 

 

6.A.1 - Bytový dům, dle stupně náročnosti  12.000 30.000 dohodou
6.A.2 - Administrativní budova, dle stupně náročnosti 14.000 39.000 dohodou
6.A.3 - Budova pro obchod. účely, dle stupně náročnosti  16.000 40.000 dohodou
6.A.4 - Budova pro vzdělání, stupeň náročnosti 
18.000
49.000
dohodou

 

 

VI.B CENÍK - ENERGETICKÝ POSUDEK 2017

 

Energetický posudek - EP

zákl. cena Kč

od

zákl. cena Kč

do

Celkem 

6.B.1 - EP dle § 9a, odst.1 zákona č. 406/2000 Sb. 26.000 46.000 dohodou
6.B.2 - EP pro OP ŽP, dle stupně náročnosti 24.000 42.000 dohodou
6.B.3 - EP pro OP PIK, dle stupně náročnosti 28.000 56.000 dohodou
6.B.4 - EP pro IROP
 6.000
22.000
dohodou

 

VII. CENÍK - IROP - ÚSPORY V BD 2017

 

 

Bytový dům

zákl. cena Kč

od

zákl. cena Kč

do

Celkem 
7.1 - o jmen. energ. vztaž. ploše ≤ 1.500 m2 6.000 10.000 dohodou
7.2 - o jmen. energ. vztaž. ploše ≤ 3.000 m2 8.000 12.000 dohodou
7.3 - o jmen. energ. vztaž. ploše ≤ 4.500 m2 10.000 14.000 dohodou
7.4 - o jmen. energ. vztaž. ploše ≤ 6.000 m2 12.000 16.000 dohodou
7.5 - o jmen. energ. vztaž. ploše ≤ 7.500 m2 14.000 18.000 dohodou
7.6 - o jmen. energ. vztaž. ploše ≤ 9.000 m2 16.000 20.000 dohodou
7.7 - o jmen. energ. vztaž. ploše ≥ 9.000 m2 18.000 22.000 dohodou
7.8 - Indikátory    1.500    2.000  dohodou