NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

 ZPĚT NA STRÁNKU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

V. CENÍK NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM - RD 2016

 

Odborný posudek pro Rodinné Domy - oblast podpory A 

 5.A - Snižování energetické náročnosti stávajících RD

 

Odborný posudek dotačního programu NZÚ, Oblast podpory - A                   Stupeň nacenění / Kč**)

Stávající Rodinný Dům o CEVP ≤ 350 m2

VIP zák.

(VIP)  

Stálý zák.

(SZ)    

Nabídková

cena (NC) 

5.A.1 - Projektová dokumentace pro oblast podpory A

10.000

12.000

14.000

5.A.2 - Energetické hodnocení pro oblast podpory A/C

10.000

12.000

14.000

5.A.3 - Energetické hodnocení pro oblast podpory A, C.1-C.4  

12.000

14.000

16.000

5.A.4 - Projektová dokumentace pro oblast podpory C.1 a C.2  

3.400

3.400

3.400

5.A.5 - Projektová dokumentace pro oblast podpory C.3

3.000

3.000

3.000

5.A.6 - Projektová dokumentace pro oblast podpory C.4

4.200

4200

4.200

5.A.7 - Vyhotovení a podání žádosti

1.000

1.500

2.000

  

Odborný posudek pro Rodinné Domy - oblast podpory B

5.B -Výstavba RD s velmi nízkou energetickou náročností

 

Odborný posudek dotačního programu NZÚ, Oblast podpory - B              Stupeň nacenění / Kč**)

Novostavba rodinného domu o CEVP ≤ 350 m2

VIP zák.

(VIP)   

Stálý zák.

(SZ)    

 

Nabídková 

cena (NC) 

                 

5.B.1 - Projektová dokumentace pro oblast podpory B

22.000

24.000

26.000

5.B.2 - Energetické hodnocení pro oblast podpory B

20.000

22.000

24.000

5.B.3 - Energetické hodnocení pro oblast podpory B, C.1-C.4

24.000

26.000

28.000

5.B.4 - Projektová dokumentace pro oblast podpory C.1 a C.2

3.400

3.400

3.400

5.B.5 - Projektová dokumentace pro oblast podpory C.3

3.000

3.000

3.000

5.B.6 - Projektová dokumentace pro oblast podpory C.4

4.000

4.000

4.000

5.B.7 - Vyhotovení a podání žádosti

1.000

1.500

2.000

  

Odborný posudek pro Rodinné/Bytové Domy - Fotovoltaické elektrárny

 5.C - Výstavba fotovoltaických elektráren na RD

 

 

Odborný posudek dotačního programu NZÚ, Fotovoltaické elektrárny       Stupeň nacenění / Kč**)

Rodinný Dům, Bytový dům o ZP ≤ 700 m2

VIP zák.

(VIP)  

Stálý zák.

(SZ)    

Nabídková

cena (NC) 

5.C.1 - Projekt Fotovoltaické elektrárny pro RD, BD

7.400

7.700

8.000

5.C.2 - Energetický posudek fotovoltaické elektrárny

8.300

8.600

8.900

5.C.3 - Vyhotovení a podání žádosti

1.600

1.800

2.000

 

**) Stupně nacenění:

NC - Stupeň nacenění NC představuje vypracování projektové dokumentace a energetického hodnocení v rozsahu požadavků specifikovaných v Závazných pokynech SFŽP pro žadatele o příjemce podpory z podprogramu NZÚ RD v rámci 3. výzvy.  

SZ - Sleva pro Stálé zákazníky (SZ) se poskytuje na pátou a každou další realizovanou zakázku NZÚ v běžném roce.

VIP - Sleva pro VIP zákazníky (VIP) se poskytuje na patnáctou a každou další realizovanou zakázku NZÚ v běžném roce. 

IC - Individuální cena (IC) sjednaná za specifických podmínek.

AKCE - Sleva poskytována na časově omezenou dobu.