V. CENÍK NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM - RD 2022

Odborný posudek pro Rodinné Domy - oblast podpory A

5.A - Snižování energetické náročnosti stávajících RD

Odborný posudek dotačního programu NZÚ, Oblast podpory - A 

Stupeň nacenění / Kč**) ano/ne

Stávající Rodinný Dům o EVP                              

≤ 100 m2

≤  190 m2

≤  280 m2

≤  350 m2

5.A.1 - Projektová dokumentace pro oblast podpory A

14.000

16.000

18.000

20.000

5.A.2 - Energetické hodnocení pro oblast podpory A*), ZC**)

14.000

16.000

18.000

20.000

5.A.3 - Energetické hodnocení pro oblast podpory A*)

16.000

18.000

20.000

22.000

5.A.4 - Projektová dokumentace pro oblast podpory C.1 a C.2

3.400

4.500

3.400

3.400

5.A.5 - Projektová dokumentace pro oblast podpory C.3

3.000

3.000

3.000

3.000

5.A.6 - Projektová dokumentace pro oblast podpory C.4

4.200

4.200

4.200

4.200

5.A.7 - Žádost o dotaci NZÚ zdarma EH NZÚ**)

ano

ano

dohodou

dohodou

5.A.8 - 2D Tepelně technické posouzení detailů

6.000

7.000

8.000

9.000

Odborný posudek pro Rodinné Domy - oblast podpory B

5.B - Výstavba RD s velmi nízkou energetickou náročností

Odborný posudek dotačního programu NZÚ, Oblast podpory - B

Stupeň nacenění / Kč**) / ano/ne

Novostavba rodinného domu o EVP

≤ 100 m2

≤ 190 m2

≤ 280 m2

≤ 350 m2

5.B.1 - Projektová dokumentace pro oblast podpory B

22.000

24.000

26.000

28.000

5.B.2 - Energetické hodnocení pro oblast podpory B*), ZC**)

17.000

19.000

21.000

23.000

5.B.3 - Energetické hodnocení pro oblast podpory B*)

20.000

22.000

24.000

26.000

5.B.4 - Projektová dokumentace pro oblast podpory C.1 a C.2

3.400

3.400

3.400

3.400

5.B.5 - Projektová dokumentace pro oblast podpory C.3

3.000

3.000

3.000

3.000

5.B.6 - Projektová dokumentace pro oblast podpory C.4

4.000

4.000

4.000

4.000

5.B.7 - Žádost o dotaci NZÚ zdarma EH NZÚ**)

ano

ano

dohodou

dohodou

5.B.8 - 2D tepelně technické posouzení detailů

6.000

7.000

8.000

9.000

Odborný posudek pro Bytové Domy - Oblast podpory A

5.C - Snižování energetické náročnosti BD

Odborný posudek dotačního programu NZÚ, Oblast podpory - A

Stupeň nacenění / Kč**)

Stávající Bytový dům o EVP.

< 1.500 m2

< 3.000 m2

< 4.500 m2

5.C.1 - Projektová dokumentace pro oblast podpory A

32.000

36.000

40.000

5.C.2 - Energetické hodnocení pro oblast podpory A

34.000

38.000

42.000

5.C.3 - Vyhotovení a podání žádosti

1.600

2.000

2.000

*) Součástí Energetického hodnocení není 2D tepelně technické posouzení detailů 

**) Stupně nacenění:

Shora uvedené ceny jsou ceny konečné (nejsme plátci DPH).

EVP - Energeticky vztažná plocha.

NC - Stupeň nacenění NC představuje vypracování projektové dokumentace a energetického hodnocení v rozsahu požadavků specifikovaných v Závazných pokynech SFŽP pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu NZÚ RD v rámci aktuální výzvy.

SZ - Sleva pro Stálé zákazníky (SZ) se poskytuje na každou další realizovanou zakázku NZÚ v běžném roce.

VIP - Sleva pro VIP zákazníky (VIP) se poskytuje na pátou a každou další realizovanou zakázku NZÚ v běžném roce.

ZC - Zákaznická cena, v případě vyhotovení Energetického hodnocení dle projektové dokumentace předané při podpisu SOD, bez uplatnění dodatečných změn.

AKCE - Sleva poskytována na časově omezenou dobu.

EH NZÚ - Sleva poskytována na námi vypracované EH NZÚ.