TERMOVIZE, HGP, PBŘS, RADON

VIII. CENÍK - DOKUMENTY NEJEN PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ 2020

VIII.A Měření termokamerou - BUDOVA

8.A.1 - Byt (Kč)

2.500 - 4.900 Kč

8.A.2 - Rodinný dům (Kč)

5.500 - 9.000 Kč

8.A.3- Bytový dům (Kč)

10.800 - 15.000 Kč

VIII.B Měření termokamerou - ELEKTRO

8.B.1 - Byt (Kč)

1.000 - 1.500 Kč

8.B.2 - Rodinný dům (Kč)

1.300 - 2.800 Kč

8.A.3- Bytový dům (Kč)

1.600 - 4.900 Kč

VIII.C Dokumenty vyžadované stavebním úřadem

8.C.1 - Požárně bezpečnostní řešení stavby RD (PBŘS), Technická zpráva PO (Kč)

od 2.000 Kč

8.C.2 - Cena PBŘS RD (PBŘS) při současném objednání PENB (Kč)

od 1.900 Kč

8.C.3 - PBŘS - ostatní budovy, Technická zpráva PO (Kč)

dohodou

8.C.4 - PBŘS - ostatní budovy, Technická zpráva PO (Kč), při součas. objednání PENB (Kč)

dohodou

8.C.5 - Radonový průzkum RD (RP) - Ostrava - okolí (Kč)

od 2.600 Kč

8.C.6 - Cena RP při současném objednání PENB - Ostrava - okolí (Kč)

od 2.500 Kč

8.C.7 - Hydrogeologický posudek RD (HGP) v rámci ČR (Kč)

od 2.900 Kč

8.C.8 - Cena HGP v rámci ČR, při současném objednání PENB (Kč)

od 2.800 Kč

8.C.9 - Výpočet tepelných ztrát RD (Kč)

od 2.400 Kč

Shora uvedené ceny jsou ceny konečné (nejsme plátci DPH).