IX. CENÍK - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY:

ZPĚT NA STRÁNKU PROJEKČNÍ PRÁCE

PROJEKČNÍ PRÁCE, TECHN. POMOC, PORADENSTVÍ 

1. ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE SKUT. PROV. STAVBY- PASPORT

Rodinný dům do 2 NP (RD) zákl. cenaKč Slevy(VIP) Kč Celkem 
9.1.1 - RD o zastavěné ploše do 150 m2                         12.900 - 12.900
9.1.2 - RD o zastavěné ploše do 250 m2     18.900 ... 18.900
9.1.3 - RD o zastavěné ploše do 350 m2     24.000  ... 24.000

2. DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Rodinný dům do 2 NP (RD) zákl. cenaKč Slevy(VIP) Kč Celkem 
9.2.1 - RD o zastavěné ploše do 150 m2                        17.900 - 17.900
9.2.2 - RD o zastavěné ploše do 250 m2     23.900 ... 23.000
9.2.3 - RD o zastavěné ploše do 350 m2     29.000  ... 29.100

3. OSAZENÍ RD DO TERÉNU 

Rodinný dům do 2 NP (RD) zákl. cenaKč Slevy(VIP) Kč Celkem 
9.3.1 - RD o zastavěné ploše do 150 m2                         12.900 - 12.900
9.3.2 - RD o zastavěné ploše do 250 m2     18.900 ... 18.900
9.3.3 - RD o zastavěné ploše do 350 m2     24.000  ... 24.000


4. STUDIE, VIZUALIZACE RD

Rodinný dům do 2 NP (RD) od (Kč) do (Kč)     ∅ Kč     
9.4.1 - RD o zastavěné ploše do 150 m2     13.900    19.900 16.900
9.4.2 - RD o zastavěné ploše do 250 m2     19.900 ...22.900 25.900
9.4.3 - RD o zastavěné ploše do 350 m2     25.900  ...28.900  31.900


5. PROJEKT RODINNÉHO DOMU PRO OHLÁŠENÍ/STAVEBNÍ POVOLENÍ

Rodinný dům do 2 NP (vyhl. č. 499/2006 Sb.) Část A B C
Část D1  Část D2 Část D4   ∑    
9.5.1 - RD o JEVP*) do 70 m2   13.000   29.000  18.000  15.000 75.000
9.5.2 - RD o JEVP do 130 m2   14.000   31.000  19.000  16.000 80.000
9.5.3 - RD o JEVP do 190 m2   15.000    33.000   20.000  17.000 85.000
9.5.4 - RD o JEVP do 250 m2   16.000   35.000   21.000  18.000 90.000 
9.5.5 - RD o JEVP do 310 m2   17.000   37.000   22.000  19.000 95.000 
9.5.6 - RD o JEVP do 370 m2   18.000   39.000   23.000  20.000 100.000 
9.5.7 - RD o JEVP ≥ 430 m2         dohodou

 

6. PORADENSTVÍ, OBCHODNÍ A ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ ČINNOST

Projekční, poradentská a obchodní činnost.  HZS [Kč] Slevy(VIP) Kč Celkem 
9.6.1 - Projekční práce oceněné HZS      750 -   750
9.6.2 - Zaměření budovy, místní šetření     650  ...   650
9.6.3 - Energetické poradenství, posudky   650 ...     650 
9.6.4 - Technická pomoc, zprostředkovatelsá činnost 2.500   2.500 
9.6.5 - Dokument v tištěné podobě, á 6 Kč/stránka A4 v barvě       6         6

 

*) JEVP (energeticky vztažná plocha - zák. 406/2000 Sb. o hospodaření energii, v širších souvislostech.i